Kwalifikacja B.33

styczeń 2015

Zużycie tynku maszynowego wapienno-cementowego cienkowarstwowego wynosi ok. 1,3 kg/m2/mm, a zalecana grubość warstwy tynku od 3 do 8 mm. Ile kg tynku należy przygotować do otynkowania powierzchni 50 m2 warstwą o maksymalnej grubości?

Podobne kwalifikacje

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskichB.16
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskichB.18
Montaż konstrukcji budowlanychB.20
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowejB.30
Wykonywanie i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanychBD.29
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysówBD.30