Kwalifikacja B.33

styczeń 2016

Jakie działanie musi podjąć właściciel nieruchomości, jeżeli zaplanowany remont obejmuje wybicie otworu drzwiowego w ścianie nośnej?

Podobne kwalifikacje

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskichB.16
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskichB.18
Montaż konstrukcji budowlanychB.20
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowejB.30
Wykonywanie i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanychBD.29
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysówBD.30