Kwalifikacja B.32

wrzesień 2015

Który z materiałów otrzymany w wyniku sfrezowania nawierzchni bitumicznej może być ponownie wykorzystany do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych?