Kwalifikacja B.32

styczeń 2017

W jakim kolorze wykonuje się oznakowanie poziome drogi wprowadzające czasową zmianę organizacji ruchu podczas prowadzenia robót remontowych drogi?