Kwalifikacja B.32

czerwiec 2016

Którą warstwę konstrukcji nawierzchni drogowej można wykonać w technologii na zimno z zastosowaniem destruktu uzyskanego z frezowania starej nawierzchni bitumicznej po dokładnym wymieszaniu z kruszywem doziarniającym, cementem, emulsją asfaltową i wodą?