Kwalifikacja B.32

czerwiec 2016

Do zagęszczenia podbudowy zasadniczej wykonanej z betonu cementowego w technologii betonu lanego należy użyć