Kwalifikacja B.32

czerwiec 2015

Generalny Pomiar Ruchu, przeprowadzany na drogach o nawierzchni utwardzonej, obejmuje sieć dróg