Kwalifikacja B.32

czerwiec 2016

Przy układaniu 100 m2 nawierzchni chodnika, wykonanej z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm, nakład pracy zagęszczarki spalinowej wynosi 4,79 m-g. Jaka jest dzienna wydajność tej zagęszczarki przy 6 godzinach pracy w ciągu dnia?