Kwalifikacja B.32

czerwiec 2017

Kto odpowiada za wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu dostosowanej do potrzeb i postępu prowadzonych robót drogowych?