Kwalifikacja B.32

wrzesień 2015

Do wykonania warstwy odsączającej konstrukcji nawierzchni drogowej należy zastosować grunt