Kwalifikacja B.32

czerwiec 2016

Który zabieg naprawczy należy wykonać, by doraźnie powstrzymać proces degradacji nawierzchni asfaltowej, polegający na powstawaniu wybojów w warunkach zimowych?