Kwalifikacja B.32

wrzesień 2015

Który z numerów dróg oznacza drogę gminną?