Kwalifikacja B.30

wrzesień 2015

Jaki kosztorys sporządza wykonawca w przypadku, gdy po zawarciu umowy na wykonanie robót inwestor dokonał zmiany ustalonej w umowie ilości prac?

Podobne kwalifikacje

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskichB.16
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskichB.18
Montaż konstrukcji budowlanychB.20
Organizacja i kontrolowanie robót budowlanychB.33
Wykonywanie i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanychBD.29
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysówBD.30