Kwalifikacja B.30

czerwiec 2020

Na podstawie fragmentu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, określ których robót nie obejmuje zakres wykonania.
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wiązanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw, montaż instalacji odgromowej) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robót elektrycznych niskoprądowych.

Podobne kwalifikacje

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskichB.16
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskichB.18
Montaż konstrukcji budowlanychB.20
Organizacja i kontrolowanie robót budowlanychB.33
Wykonywanie i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanychBD.29
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysówBD.30