Kwalifikacja B.29

czerwiec 2016

Jednym z niezbędnych pomiarów, które trzeba wykonać po wymianie mostownic i chodników na moście, jest pomiar