Kwalifikacja B.29

czerwiec 2016

Jeśli podczas przeglądu okresowego stwierdzono duże ubytki i luzy śrub w połączeniach węzłowych dźwigara kratowego stalowego mostu, należy