Kwalifikacja B.29

czerwiec 2016

Każdy z przyczółków mostu będzie posadowiony na 6 betonowych palach. Ile mieszanki betonowej należy zamówić do ich wykonania, jeżeli objętość jednego pala wynosi 5 m3?