Kwalifikacja B.29

czerwiec 2016

Próbne obciążenie mostu przeprowadza się