Kwalifikacja B.28

wrzesień 2015

Geosyntetyk, zastosowany w celu zapobiegania migracji drobnych cząsteczek gruntu w przestrzenie gruntu zawierającego ziarna o większych rozmiarach, pełni funkcję