Kwalifikacja B.28

wrzesień 2015

Rozstaw szyn na linii normalnotorowej wynosi