Kwalifikacja B.28

styczeń 2017

Wyrobione otwory po wkrętach w drewnianych podkładach kolejowych naprawia się przez ich wypełnienie