Kwalifikacja B.28

styczeń 2017

Gdzie umieszcza się nadmiar gruntu z wykopu?