Kwalifikacja B.27

czerwiec 2015

Sporządzając przedmiar instalacji wentylacyjnej, w metrach kwadratowych, należy zliczyć