Kwalifikacja B.27

styczeń 2018

Odbiór techniczny częściowy węzła ciepłowniczego wykonuje się, gdy