Kwalifikacja B.27

czerwiec 2017

Ścieki oczyszczone mogą być odprowadzane do gruntu za pośrednictwem studni chłonnej, jeżeli w otoczeniu studni jest grunt