Kwalifikacja B.27

styczeń 2016

Przyczyną zamarzania wykraplającego się kondensatu wewnątrz centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła zainstalowanej w nieogrzewanym pomieszczeniu może być