Kwalifikacja B.27

czerwiec 2015

Kto może dokonywać wpisów w dzienniku budowy, związanych z jej przebiegiem?