Kwalifikacja B.27

czerwiec 2018

Kto każdorazowo powinien potwierdzić wpisem do dziennika budowy swoją obecność na budowie sieci wodociągowej?