Kwalifikacja B.26

październik 2016

Zanieczyszczeniami, które najczęściej powstają na zewnętrznych i wewnętrznych zabytkowych powłokach malarskich, są