Kwalifikacja B.26

październik 2016

Podłoże stalowe pokryte lekką rdzą, przed położeniem na nim pierwszej warstwy farby, należy oczyścić za pomocą odrdzewiaczy