Kwalifikacja B.26

październik 2016

Starą powłokę olejno-żywiczną z powierzchni tynków wapiennych należy usunąć, stosując technikę