Kwalifikacja B.26

styczeń 2017

Słabe i zwietrzałe pod wpływem czynników atmosferycznych tynki cementowo-wapienne wzmacnia się przez nasycenie