Kwalifikacja B.26

styczeń 2017

W celu uniknięcia zgrubień powłoki powstających w miejscu łączenia malowanej powierzchni z częścią już pomalowaną, malowanie większych powierzchni powinno odbywać się według zasady