Kwalifikacja B.26

październik 2016

Minimalna temperatura otoczenia, w której można przeprowadzać hydrofobizację okładzin kamiennych, wynosi