Kwalifikacja B.26

styczeń 2017

Renowację fragmentu tynku cementowo-wapiennego, znajdującego się na elewacji budynku, można wykonać zimą w temperaturze nie niższej niż