Kwalifikacja B.25

październik 2013

Do odtworzenia poleru na falistych powierzchniach stiuku gipsowego w miejscach, gdzie ze względu na kształt podłoża nie można zastosować ściernic, należy zastosować