Kwalifikacja B.25

czerwiec 2014

Którego z wymienionych czynników nie trzeba brać pod uwagę podczas rozpatrywania możliwości kotwienia kamiennej płaskorzeźby do elewacji budynku?