Kwalifikacja B.25

czerwiec 2017

Do klejenia połamanych odlewów gipsowych należy stosować gips oraz