Kwalifikacja B.25

wrzesień 2014

Która z form posiada dwie warstwy gipsowe – ostrzegawczą i negatywowo-konstrukcyjną?