Kwalifikacja B.25

czerwiec 2019

Ręczne wykucie na przygotowanej powierzchni kamiennej zaprojektowanego napisu wklęsłego należy rozpocząć od