Kwalifikacja B.25

czerwiec 2014

Który zabieg polega na dwukrotnym powlekaniu powierzchni wyrobu sztukatorskiego impregnatem silikonowym, za pomocą pędzla, w celu jej uszczelnienia?