Kwalifikacja B.24

styczeń 2015

Jaka powinna być minimalna długość pionowego przewodu odprowadzającego spaliny z gazowego grzejnika wody przepływowej?