Kwalifikacja B.24

czerwiec 2015

Do mocowania rur miedzianych rozprowadzających gaz należy zastosować uchwyty wykonane