Kwalifikacja B.24

czerwiec 2018

Ile tlenu będzie niezbędne do spalenia 1 m3 metanu ze współczynnikiem nadmiaru powietrza 1,1, jeżeli przy stechiometrycznym spalaniu całkowitym i zupełnym tej samej ilości metanu wymagane są 2 m3 tlenu zawarte w 10 m3 powietrza?