Kwalifikacja B.24

styczeń 2016

Wykrywacz gazu służący do lokalizowania nieszczelności podczas przeprowadzania okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej powinien posiadać minimalny próg czułości