Kwalifikacja B.24

czerwiec 2018

Kolejną czynnością, którą należy wykonać podczas ręcznego gwintowania zamocowanej w imadle rury stalowej o średnicy DN 15, dla której dobrano narzynkę i zamontowano ją w gwintownicy, jest