Kwalifikacja B.23

czerwiec 2015

Zaślepkę elektrooporową, montowaną na gazociągach z PE, oznacza się symbolem literowym