Kwalifikacja B.23

styczeń 2015

Które urządzenie przeznaczone jest do wykonywania połączeń nierozłącznych na gazociągach wysokiego ciśnienia?