Kwalifikacja B.23

czerwiec 2016

Aby zlikwidować lub zminimalizować owalizację rury polietylenowej, podczas zgrzewania elektrooporowego należy zastosować