Kwalifikacja B.23

styczeń 2018

Po zakończonym montażu manometru różnicowego na filtrze w stacji gazowej średniego ciśnienia należy wypełnić