Kwalifikacja B.23

wrzesień 2014

Gazociąg o ciśnieniu roboczym 0,4 MPa należy do grupy gazociągów