Kwalifikacja B.22

styczeń 2016

Podczas przeglądu technicznego pompy ciepła sprawdza się

Podobne kwalifikacje

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.21
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.17
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.18