Kwalifikacja B.22

styczeń 2019

Z instrukcji pompy ciepła wynika, że napięcie zasilania może wahać się w granicach +/- 5% nominalnego napięcia w polskiej publicznej sieci elektroenergetycznej. Wynik pomiaru napięcia fazowego wynosi 237 V. Zmierzone napięcie zasilania jest

Podobne kwalifikacje

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.21
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.17
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.18