Kwalifikacja B.22

styczeń 2016

Dopuszczalna prędkość wiatru, przy której mogą pracować turbiny wiatrowe o osi poziomej, wynosi

Podobne kwalifikacje

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.21
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.17
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.18