Kwalifikacja B.22

czerwiec 2017

Dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji kotłów na biomasę powinny być przygotowane w oparciu o

Podobne kwalifikacje

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.21
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.17
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.18