Kwalifikacja B.22

czerwiec 2016

Koszty ułożenia polibutylenowych rur gruntowego wymiennika poziomego wzrastają wraz z głębokością. Aby uniknąć wysokich kosztów robót ziemnych i jednocześnie spełnić wymóg ułożenia rur poniżej granicy przemarzania, należy je umieścić na głębokości

Podobne kwalifikacje

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.21
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.17
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.18