Kwalifikacja B.22

czerwiec 2018

Podczas przeglądu słonecznej instalacji grzewczej sprawdza się współczynnik pH płynu solarnego. Płyn solarny należy wymienić, gdy jego pH spadnie poniżej

Podobne kwalifikacje

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.21
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.17
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.18