Kwalifikacja B.22

czerwiec 2016

Skrzydła elektrowni wiatrowej o promieniu 50 m obracają się z prędkością 16 obr./min. Prędkość liniowa końcówek skrzydeł wynosi wówczas około

Podobne kwalifikacje

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.21
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.17
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.18