Kwalifikacja B.22

styczeń 2019

Instrukcja Gospodarowania Wodą niezbędna jest do sporządzenia na potrzeby małej elektrowni wodnej

Podobne kwalifikacje

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.21
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.17
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.18