Kwalifikacja B.21

wrzesień 2015

Które oznaczenie informuje, że produkt jest pyłoszczelny i wodoszczelny oraz chroniony przed strumieniami wody z dowolnego kąta?

Podobne kwalifikacje

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.22
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.17
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.18