Kwalifikacja B.21

październik 2016

Przeprowadzeniem montażu urządzeń energetyki odnawialnej kompletacją dostaw zgodnie z projektem zajmuje się

Podobne kwalifikacje

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.22
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.17
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.18