Kwalifikacja B.21

styczeń 2020

Zabezpieczeniem przed niskim poziomem wody w kotłach na biomasę jest czujnik pływakowy, który należy zamontować

Podobne kwalifikacje

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.22
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.17
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.18