Kwalifikacja B.21

czerwiec 2020

Aby zapewnić maksymalną efektywność całorocznej słonecznej instalacji podgrzewającej wodę do celów użytkowych w Polsce, należy kolektory ustawić względem poziomu w kierunku południowym pod kątem

Podobne kwalifikacje

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.22
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.17
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.18