Kwalifikacja B.21

styczeń 2020

Pierwszą z czynności po wykonaniu montażu słonecznej instalacji grzewczej jest

Podobne kwalifikacje

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.22
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.17
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.18