Kwalifikacja B.21

styczeń 2015

Jakie tworzywo stosuje się w instalacji do podgrzewania wody basenowej, wykonanej w technologii klejonej?

Podobne kwalifikacje

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.22
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.17
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.18