Kwalifikacja B.21

wrzesień 2014

Do łączenia rur PE Ø 32 mm, przy montażu kolektora poziomego, należy użyć gratownika zewnętrznego i wewnętrznego, nożyc do cięcia rur oraz

Podobne kwalifikacje

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.22
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.17
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.18