Kwalifikacja B.21

styczeń 2015

W jaki sposób należy magazynować kolektory słoneczne ułożone poziomo?

Podobne kwalifikacje

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.22
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.17
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.18