Kwalifikacja B.21

czerwiec 2019

Do pomiaru temperatury zamarzania mieszanki glikolowej w instalacji solarnej służy

Podobne kwalifikacje

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.22
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.17
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.18