Kwalifikacja B.21

wrzesień 2014

Przedmiar robót instalacji fotowoltaicznej powinien być opracowany w kolejności

Podobne kwalifikacje

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.22
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.17
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.18