Kwalifikacja B.20

czerwiec 2015

Jeżeli zużycie farby do jednokrotnego malowania wynosi 0,10 dm3/m2, to objętość farby zużytej do 2-krotnego pomalowania 20 belek stalowych o powierzchni 1,5 m2 każda, wynosi

Podobne kwalifikacje

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskichB.16
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskichB.18
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowejB.30
Organizacja i kontrolowanie robót budowlanychB.33
Wykonywanie i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanychBD.29
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysówBD.30