Kwalifikacja B.16

czerwiec 2014

Na którym etapie robót zbrojarskich wykonuje się kontrolę wymiarów zbrojenia, jego ułożenia w deskowaniu, rozstawu strzemion, położenia złączy oraz długości zakotwienia?

Podobne kwalifikacje

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskichB.18
Montaż konstrukcji budowlanychB.20
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowejB.30
Organizacja i kontrolowanie robót budowlanychB.33
Wykonywanie i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanychBD.29
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysówBD.30