Kwalifikacja B.16

styczeń 2015

Do ręcznego zagęszczania mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej i ciekłej w elemencie o niewielkiej objętości betonu i małych wymaganiach można stosować

Podobne kwalifikacje

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskichB.18
Montaż konstrukcji budowlanychB.20
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowejB.30
Organizacja i kontrolowanie robót budowlanychB.33
Wykonywanie i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanychBD.29
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysówBD.30