Kwalifikacja B.16

czerwiec 2018

Wynajęcie pompogruszki do wbudowania mieszanki betonowej kosztuje 100,00 zł/m-g, a nakład na 100 m3 wynosi 35,12 m-g. Oblicz szacunkowy koszt całkowity sprzętu wykorzystanego do wykonania 50 m3 stropu.

Podobne kwalifikacje

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskichB.18
Montaż konstrukcji budowlanychB.20
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowejB.30
Organizacja i kontrolowanie robót budowlanychB.33
Wykonywanie i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanychBD.29
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysówBD.30