Kwalifikacja B.16

czerwiec 2017

Ile mieszanki betonowej należy przygotować do wykonania 13 stóp fundamentowych prostokątnych o wymiarach 2 m × 2 m i wysokości 0,5 m?

Podobne kwalifikacje

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskichB.18
Montaż konstrukcji budowlanychB.20
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowejB.30
Organizacja i kontrolowanie robót budowlanychB.33
Wykonywanie i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanychBD.29
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysówBD.30