Kwalifikacja B.16

październik 2013

Do przygotowania 1 m3 mieszanki betonowej potrzeba 300 kg cementu klasy CEM I 32,5. Do wykonania belek stropowych należy zastosować 10 m3 tej mieszanki. Oblicz koszt cementu niezbędnego do wykonania belek stropowych, jeżeli cena 1 worka cementu o masie 50 kg wynosi 25 zł.

Podobne kwalifikacje

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskichB.18
Montaż konstrukcji budowlanychB.20
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowejB.30
Organizacja i kontrolowanie robót budowlanychB.33
Wykonywanie i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanychBD.29
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysówBD.30