Kwalifikacja B.15

czerwiec 2015

Cieśla ma wykonać deskowanie o powierzchni 400 m2. Średnia wydajność pracy wynosi 20 m2/godzinę, a stawka 8,00 zł/godzinę. Jakie wynagrodzenie otrzyma cieśla za wykonanie tej pracy?