Kwalifikacja B.15

czerwiec 2016

Na istniejącym poddaszu nieużytkowym 25% desek podłogowych wymieniono z powodu daleko posuniętej zgnilizny tych elementów. Wymiary poddasza (wg dokonanego obmiaru) wynoszą 8,0 x 5,0 m. Oblicz koszt desek zużytych do wymiany wiedząc, że 1 m2 kosztuje 60,00 zł, a przyjęty naddatek wynosił 10%.