Kwalifikacja B.15

styczeń 2018

Którego z wymienionych środków nie można zastosować do impregnacji form i deskowań z drewna?