Kwalifikacja B.15

czerwiec 2016

Których z wymienionych narzędzi i sprzętu należy użyć do obróbki tarcicy nieobrzynanej przeznaczonej do wykonania deskowania metodą tradycyjną?