Kwalifikacja B.13

czerwiec 2017

Do wykonania koronek i brzegosłonów należy stosować kołki wykonane ze świeżych odziomków