Kwalifikacja B.13

czerwiec 2017

Wyściółki budowli regulacyjnych sposobem wyrzutkowym należy wykonywać przy głębokości wody do