Kwalifikacja B.13

czerwiec 2017

Do oczyszczania dna rzeki z kamieni, pni oraz krzaków należy użyć