Kwalifikacja B.13

czerwiec 2017

Przy uszczelnianiu szandoru dennego workami z piaskiem należy zachować ostrożność przy wyrzucaniu worka