Kwalifikacja B.13

czerwiec 2017

Podczas robót związanych z montażem zbrojenia jedną z czynności jest założenie