Kwalifikacja B.12

styczeń 2020

Na podstawie danych zawartych w instrukcji montażu wyłazu wskaż prawidłowy odstęp pomiędzy wyłazem a materiałem pokryciowym wzdłuż boków wyłazu.
Instrukcja montażu wyłazu
(fragment)
Należy zachować odstępy pomiędzy wyłazem, a materiałem pokryciowym:
– nad wyłazem 6÷15 cm
– wzdłuż boków 4÷5 cm
– pod wyłazem a = 9 cm przy pokryciu profilowanym a = 0
– 4 cm przy pokryciu płaskim