Kwalifikacja B.11

czerwiec 2015

Do wykonania izolacji wodochronnej z płynnej folii należy użyć