Kwalifikacja B.10

czerwiec 2015

Jaki będzie koszt montażu izolacji właściwej z wełny mineralnej na rurociągu o długości 10 m, jeśli wykonano go w czasie 7,5 godziny, a roboczogodzina kosztuje 20 zł?