Kwalifikacja B.10

czerwiec 2017

Najmniejszą, konieczną liczbę podpór określa się uwzględniając dopuszczalne ugięcie przewodu między podporami, co oznacza, że