Kwalifikacja B.10

czerwiec 2015

Materiały izolacyjne oznaczone symbolami EI20 charakteryzują się w przypadku pożaru utratą