Kwalifikacja B.10

czerwiec 2016

Element konstrukcji wsporczej zamontowany prostopadle do obiektu nazywa się