Kwalifikacja B.10

czerwiec 2016

Jeżeli po zamontowaniu płaszcza ochronnego nie będzie już możliwa ocena jakości izolacji właściwej, należy