Kwalifikacja B.10

czerwiec 2017

Do wykonania otworu Ø 50 w macie gumowej o grubości 10 mm należy zastosować