Kwalifikacja B.10

czerwiec 2017

Do sprawdzenia poprawności wykonania płaszcza ochronnego izolacji termicznej nie zalicza się