Kwalifikacja B.10

czerwiec 2017

Za jednodniowe wypożyczenie żłobiarki, walcarki i krawędziarki należy zapłacić odpowiednio 25 zł, 20 zł i 15 zł. Jaki będzie całkowity koszt wypożyczenia, jeżeli żłobiarkę i krawędziarkę wypożyczono na 5 dni, a walcarkę na 2 dni?