Kwalifikacja B.09

styczeń 2016

Fazowanie zewnętrznej krawędzi rury kanalizacyjnej PVC Ø110 należy wykonać