Kwalifikacja B.09

styczeń 2017

Podczas naprawy urządzenia instalacji klimatyzacyjnej pozostały czynnik chłodniczy (freon) należy