Kwalifikacja B.09

styczeń 2015

Przewód recyrkulacyjny w instalacji wentylacyjnej ma za zadanie wprowadzać