Kwalifikacja B.09

styczeń 2018

Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych w obiektach budowlanych powinno odbywać się co najmniej