Kwalifikacja B.09

styczeń 2014

Do wykonania instalacji wodociągowej nie można stosować przewodów wykonanych