Kwalifikacja B.08

czerwiec 2014

Na estakadach są montowane sieci ciepłownicze