Kwalifikacja B.08

czerwiec 2018

Zabezpieczenie antykorozyjne betonowych przewodów sieci kanalizacyjnej wykonuje się przez pokrycie ich na zewnątrz warstwą