Kwalifikacja B.08

czerwiec 2014

Przyłączem gazowym nazywamy odcinek sieci gazowej od osi gazociągu do