Kwalifikacja B.08

styczeń 2016

Do połączenia rur wodociągowych z polietylenu należy użyć