Kwalifikacja B.08

czerwiec 2016

Który z zaworów należy zamontować na przewodach sieci wodociągowej, aby zapewnić jednokierunkowy przepływ wody?