Kwalifikacja B.08

październik 2013

Sieć gazową wykonuje się z rur z polietylenu w kolorze