Kwalifikacja B.07

styczeń 2020

Zużycie zaprawy do spoinowania posadzki wynosi 0,5 kg/1 m2/1 mm. Ile zaprawy potrzeba do zafugowania posadzki o wymiarach 4,0×2,5 m, jeżeli przewidziano spoiny szerokości 3 mm?