Kwalifikacja B.07

czerwiec 2015

Aby zapewnić prawidłowy proces wiązania i twardnienia podłoża z betonu monolitycznego, wykonywanego w pomieszczeniu, należy przez pierwsze 7 dni po ułożeniu