Kwalifikacja B.07

październik 2016

Do rozrobienia 25 kg kleju potrzebne są 4 litry wody. Ile wody należy użyć do rozrobienia 75 kg kleju?