Kwalifikacja B.07

czerwiec 2018

Do wykonania okładziny z płytek ceramicznych na ścianie o wysokości 2,5 m najlepiej użyć