Kwalifikacja B.07

styczeń 2018

Jednostkowe zużycie zaprawy do spoinowania wynosi 0,5 kg/m2 na każdy milimetr szerokości spoiny. Ile zaprawy potrzeba do wyspoinowania ceramicznej okładziny ściany o powierzchni 12 m2, przy szerokości spoiny 3 mm?