Kwalifikacja B.07

styczeń 2018

Do przyklejenia płytek ceramicznych na posadzce balkonu należy użyć kleju