Kwalifikacja B.06

styczeń 2019

Na ścianach pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej, np.: hotelach, szpitalach, laboratoriach, z uwagi na łatwość utrzymania w czystości wytapetowanych powierzchni, najlepiej jest stosować tapetę
*Dwie odpowiedzi są poprawne. Zaznacz obie, aby otrzymać punkt.