Kwalifikacja B.06

czerwiec 2016

Długość docinanych brytów tapety bez raportu do wytapetowania ściany o wysokości 2,5 m powinna wynosić