Kwalifikacja B.06

czerwiec 2014

Ile rolek tapety trzeba zwrócić do magazynu, jeżeli do wytapetowania pomieszczenia o łącznej
powierzchni 45 m2 zakupiono 12 rolek o powierzchni 5 m2 każda, a na ubytki użyto 10% materiału?