Kwalifikacja B.06

wrzesień 2015

Do usuwania starych powłok olejnych i ftalowych służą