Kwalifikacja B.06

styczeń 2018

Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót tapeciarskich naroża pomieszczeń powinny być wyklejone tak, aby bryty tapety zachodziły na sąsiednią ścianę na szerokość około