Kwalifikacja B.05

czerwiec 2020

Fragment okładziny ściennej z płyt gipsowo-kartonowych z izolacją akustyczną w postaci wełny mineralnej został zalany wodą. W celu naprawienia uszkodzenia należy