Kwalifikacja B.05

czerwiec 2019

Na podstawie podanej normy zużycia płyt gipsowo-kartonowych oblicz, ile m2 płyt gipsowo-kartonowych potrzeba do wykonania czterostronnej obudowy słupa o wymiarach przekroju poprzecznego 0,5×0,5 m i wysokości 3,0 m.
Norma zużycia płyt gipsowo-kartonowych przy wykonywaniu obudowy słupów wynosi 120 m2/100 m2 obudowy.