Kwalifikacja B.05

czerwiec 2015

Aby podwyższyć odporność ogniową i akustyczną ścianki działowej, wykonanej w systemie suchej zabudowy, należy wykonać w jej konstrukcji izolację z