Kwalifikacja B.05

styczeń 2020

Do odgięcia ramion uchwytu ES wystających poza lico rusztu należy użyć