Kwalifikacja B.05

wrzesień 2014

Płyty gipsowo-kartonowe suchego tynku należy mocować do podłoża