Kwalifikacja B.05

styczeń 2014

Który materiał należy zastosować pod płyty suchego jastrychu, jeśli podłoże jest bardzo nierówne?