Kwalifikacja B.05

styczeń 2018

Profile UW przykręca się do drewnianego stropu wkrętami do drewna przy użyciu