Kwalifikacja B.05

styczeń 2014

Fazowanie krawędzi płyt gipsowo-kartonowych wykonuje się