Kwalifikacja B.05

styczeń 2014

Jeżeli na stykach płyt gipsowo-kartonowych pojawiły się spękania, to należy je naprawić