Kwalifikacja B.03

czerwiec 2017

Z wyjątkiem zakładek blach na dylatacjach, czyli miejscu przesuwnym, wszystkie zakładki blach należy łączyć