Kwalifikacja B.03

czerwiec 2015

Do zmiany średnicy płaszcza ochronnego rurociągu należy zastosować kształtkę typu