Kwalifikacja B.03

czerwiec 2017

Za pomocą rozpuszczalników organicznych można usuwać z metalu