Kwalifikacja B.02

wrzesień 2015

Zabezpieczenie przed przenikaniem do podbudowy cząstek gruntu z podłoża zapewnione jest przez warstwę