Kwalifikacja B.02

wrzesień 2015

Dolna część konstrukcji nawierzchni drogowej, służąca do przeniesienia obciążeń od kół pojazdów na podłoże, jest warstwą