Kwalifikacja B.02

czerwiec 2020

Objętości robót ziemnych przy budowie drogi oblicza się na podstawie rysunków przekroju podłużnego drogi i