Kwalifikacja B.02

styczeń 2015

Do zagęszczania którego gruntu w stanie suchym, przydatny jest walec statyczny okołkowany?