Kwalifikacja B.02

styczeń 2014

Przed ułożeniem mieszanki mineralno asfaltowej betonu asfaltowego, podłoże należy skropić