Kwalifikacja B.02

czerwiec 2017

Jaką powierzchnię będzie miała nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm ułożona na drodze o długości 100 m i szerokości jezdni 7,0 m?