Kwalifikacja B.02

styczeń 2014

Do zagęszczania wszystkich rodzajów gruntów najbardziej przydatny jest walec