Kwalifikacja B.02

czerwiec 2014

Do wykonania mieszanki betonowej może być bezwarunkowo użyta woda