Kwalifikacja B.01

styczeń 2019

Do codziennych czynności obsługowych silnika ubijaka wibracyjnego należy sprawdzenie