Kwalifikacja B.01

styczeń 2019

Kolejność czynności, które należy wykonać, aby zgodnie z zasadami bhp dokonać regulacji pasa klinowego w przecinarce spalinowej do nawierzchni asfaltowej, jest następująca: