Kwalifikacja B.01

styczeń 2018

Załadunek maszyny drogowej na pojazd transportowy powinien odbywać się po