Kwalifikacja B.01

styczeń 2017

W przypadku, gdy w trakcie pracy maszyny drogowej zostanie stwierdzone, że poziom płynu chłodniczego w silniku jest zbyt niski, należy