Kwalifikacja B.01

styczeń 2020

Paliwem pędnym stosowanym w maszynach wyposażonych w silniki wysokoprężne jest