Kwalifikacja B.01

styczeń 2017

Do konserwacji biegunów akumulatora należy użyć