Kwalifikacja B.01

styczeń 2017

Ponowne docieranie maszyny, która była już eksploatowana, powinno mieć miejsce po