Kwalifikacja B.01

czerwiec 2018

W celu uniknięcia kondensacji pary wodnej i korozji zbiornika paliwa w czasie planowanego długiego postoju maszyny należy