Kwalifikacja B.01

czerwiec 2017

W warsztacie dokonano oceny akumulatorów poprzez pomiar gęstości elektrolitu areometrem w temperaturze pomiaru 25°C. Na podstawie wyników pomierzonej gęstości wskaż, który akumulator jest uszkodzony.