Kwalifikacja AU.69

czerwiec 2019

Zgodnie z Konwencją CMR przewoźnik za szkody powstałe wskutek wad lub naturalnych właściwości towaru