Kwalifikacja AU.69

czerwiec 2019

Dzieci i młodzież w okresie nauki szkolnej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione do ulgi