Kwalifikacja AU.69

czerwiec 2019

Podróżnemu, który odstąpił od umowy przewozu albo którego nie dopuszczono do przewozu lub usunięto ze środka transportowego