Kwalifikacja AU.68

czerwiec 2019

Akt prawny wydany przez ministra na podstawie ustawy, który nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego, to

Podobne kwalifikacje

Obsługa klienta w jednostkach administracjiA.68