Kwalifikacja AU.68

styczeń 2020

W przypadku gdy uczestnikami mediacji w toku postępowania administracyjnego są tylko strony tego postępowania, to zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego mediatorem może być

Podobne kwalifikacje

Obsługa klienta w jednostkach administracjiA.68