Kwalifikacja AU.68

czerwiec 2020

Organ administracji publicznej, przed wydaniem decyzji administracyjnej, nie umożliwił stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Która zasada postępowania administracyjnego została naruszona?

Podobne kwalifikacje

Obsługa klienta w jednostkach administracjiA.68