Kwalifikacja AU.68

czerwiec 2019

Prawo rozstrzygnięcia odwołania przez organ wyższego stopnia wynika z jego właściwości

Podobne kwalifikacje

Obsługa klienta w jednostkach administracjiA.68