Kwalifikacja AU.68

czerwiec 2020

Który z wymienionych organów jest organem wykonawczym samorządu województwa?

Podobne kwalifikacje

Obsługa klienta w jednostkach administracjiA.68